Hubble sees red supergiant star Betelgeuse slowly recovering after blowing its top

The star Betelgeuse appears as a brilliant, ruby-red, twinkling spot of light in the upper right shoulder of the winter constellation Orion the Hunter. But when viewed close up, astronomers know it as a seething monster with a 400-day-long heartbeat of regular pulsations. This aging star is classified as a supergiant because it has swelled up to an astonishing diameter of approximately 1 billion miles. If placed at the center of our solar system it would reach out to the orbit of Jupiter. The... Read More | Więcej...

​Nadchodzi „nowy Kazachstan”. Wydłużona kadencja prezydenta i zmiana nazwy stolicy

Prezydent Kasym-Żomart Tokajew podpisał poprawki do konstytucji Kazachstanu zatwierdzone wcześniej przez parlament. Zgodnie z nimi kadencja prezydenta zostanie wydłużona z pięciu do siedmiu lat, ale głowa państwa będzie mogła sprawować mandat tylko przez jedną kadencję. Dodatkowo zmieniona zostanie nazwa stolicy – Nur-Sułtan ponownie stanie się Astaną. ... Read More | Więcej...