PCPR: Więcej pracy przy obsłudze wniosków składanych w formie papierowej

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) potrzebują dodatkowych pracowników, którzy zajmą się przepisywaniem papierowych wniosków do systemu obsługi wsparcia (SOW). Jednak do tego konieczne jest zwiększenie środków na zlecone im zadania, dzięki czemu mogłyby ich zatrudnić. Na ten problem zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich (ZPP), który jest zaniepokojony zmianami, jakie mają nastąpić w funkcjonowaniu SOW.... Read More | Więcej...