Ustawa wiatrakowa, czyli jeden z kamieni milowych po nowym roku w Sejmie. „Liczę na to”

Po autopoprawce liczę na to, że Sejm na najbliższym styczniowym posiedzeniu zajmie się projektem tak zwanej ustawy wiatrakowej – zaznaczył Piotr Mueller, rzecznik rządu. W uzasadnieniu autopoprawki wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań współpracy z lokalnymi społecznościami. – Model współpracy ze społecznością lokalną, który funkcjonuje w wielu państwach i jest społecznie sprawiedliwy – zaznaczył Mueller. Ustawa jest jednym z kamieni milowych.