Kto odpowiada za brak spisu [Poradnia rachunkowa]

Kto odpowiada za brak spisu? Czy może być rozbieżność między księgami a sprawozdaniem Rb-27S? Gdzie w Rb-PDP wykazać umorzenie długów podatkowych? Jak inwentaryzuje się licencje?