Edward Siarka przejmuje kompetencje Jacka Ozdoby w resorcie klimatu i środowiska

Potwierdziły się ustalenia RMF FM: Jacek Ozdoba traci wszystkie swoje kompetencje w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale pozostaje wiceministrem. Z zarządzenia ministra klimatu i środowiska dotyczącego podziału kompetencji w kierownictwie resortu wynika, że zadania wykonywane przez Ozdobę przejął wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.