Pietraszkiewicz: W niektórych segmentach sektor bankowy jest przeregulowany

O tym, czy banki w Polsce są jeszcze elementem gospodarki wolnorynkowej Robert Bohdanowicz rozmawia z Krzysztofem Pietraszkiewiczem (prezesem Związku Banków Polskich) podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.