Zasada funkcjonowania Rosji. To nie patologia, to system [WYWIAD]

To centralistyczne myślenie, które zaczęło się w czasach Katarzyny II, skutkuje tym, że nie sposób uzgodnić interesu władzy i człowieka. To nie patologia, to system z założenia czyniący z poszczególnych mieszkańców kraju obywateli drugiej kategorii. Z Piotrem Fastem rozmawia Piotr Kofta.