Po tragedii w Tarnowie. Zapowiedź zmian w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy

Wkrótce do Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Będzie ona między innymi zakładać większe wsparcie dla ofiar agresji. Kobieta, której ciało zostało znalezione w piątek w mieszkaniu w Tarnowie, wnioskowała wcześniej o niebieską kartę. – Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania prosi wojewodę o pilne przekazanie danych na temat pomocy udzielonej rodzinie oraz przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania instytucji – informuje wydział prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.