Wakacje kredytowe. Rzecznik Finansowy zapowiada monitorowanie banków i pomoc dla klientów

Klienci powinni mieć możliwość łatwego skorzystania z wakacji kredytowych na zasadach przewidzianych w ustawie. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z nowego uprawnienia nie powinny być narażone na żadne negatywne skutki – poinformował Rzecznik Finansowy.