Śląskie: W dziewięciu miastach i trzech powiatach przekroczona roczna norma smogu

Roczna norma smogu, określona na 35 dni w roku z średniodobowym przekroczeniem dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, została w tym roku przekroczona w dziewięciu miastach i trzech powiatach woj. śląskiego – wynika z informacji służb środowiskowych.