Społeczna wrażliwość z konsekwencjami w PIT

Pracodawcy oraz pracownicy angażują się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, w tym ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W zależności od formuły wsparcia występują jednak istotne różnice w zakresie obowiązków podatkowych.