Czy w Odrze znaleziono rtęć? Komunikat GIOŚ dotyczący badania próbek wody

Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone od 10 sierpnia w sposób ciągły, realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci – podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.