Włochy: Franciszek modlił się przy grobie Celestyna V – pierwszego papieża, który złożył rezygnację

Papież Franciszek modlił się w niedzielę w bazylice w L’Aquili przy grobie Celestyna V – pierwszego papieża w historii, który ustąpił z urzędu po kilku miesiącach pontyfikatu w 1294 roku. Ten gest Franciszka wywoływał ostatnio różne spekulacje dotyczące jego przyszłych planów.