W MEiN spotkanie kierownictwa resortu ze związkami zawodowymi

W Ministerstwie Edukacji i Nauki rozpoczęło się spotkanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wiceministra Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych: ZNP, KSOiW NSZZ „Solidarność” i WZZ „Forum Oświata”.