Projekt: szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami w otoczeniu CPK

Szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami na obszarze otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) przewiduje projekt rozporządzenia, opublikowany w piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Chodzi m.in. o szczególne zasady nabywania nieruchomości.