Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 232 dni. Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało przeważającą liczbą głosów rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji terytorium Ukrainy. Za rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko 5, w tym sama Rosja. Co jeszcze wydarzyło się w ostatnich godzinach?