Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania z zakresu budżetu obywatelskiego wymaga dwóch uchwał

Nasza gmina chce udzielić dotacji dla stowarzyszenia (ok. 20 tys. zł) na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. Chodzi o inwestycję sportową, z której będą korzystać mieszkańcy. Czy rada gminy może podjąć taką uchwałę?