Senackie komisje za poprawkami do ustawy zwiększającej środki na drogi

Senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury opowiedziały się we wtorek za wprowadzeniem poprawki przywracającej telewizji publicznej i radiu obowiązek wpłaty części zysku na fundusz drogowy.