Rekrutacja do szkoły średniej 2023: Co musisz o niej wiedzieć

Najważniejszym elementem w rekrutacji do szkoły średniej jest egzamin ósmoklasisty. Zostanie on przeprowadzony 23–25 maja, a termin dodatkowy wyznaczono na 12–14 czerwca. O wynikach uczniowie zostaną poinformowani 6 lipca. To jednak nie jest jedyna rzecz, którą warto wiedzieć o rekrutacji do szkoły średniej.