Czy jeden ze spadkobierców może zbyć udziały w odziedziczonej nieruchomości

Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku np. w nieruchomości. Jest jednak małe „ale”.