Wojna na Ukrainie. Komisja Episkopatów apeluje do Rady Europejskiej

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wezwała przywódców państw Unii Europejskiej do wznowienia wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie.